Chicken Shack Storefront
Address:

29191 Northwestern Hwy
Southfield, MI
48034